ஒரு செப சமூகமாய் ஒன்றாக பயணித்தல்

மரியாளின் தூய பெயர் தேவாலயத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கினறோம்.

நாங்கள் பினாங்கு-குவாலா லும்பூர் வடற்கு-தெற்கு நெடுச்சாலைக்கு அருகாமையில் உள்ள பெர்மாத்தாங் திங்கியில் அமைந்திருக்கின்றோம்.

திடம் கொண்ட 2000 குடும்பங்களை கடந்து, எங்கள் பங்கு திருஅவை மத்திய செபெராங் பெராய் மாவட்டத்தில் உள்ள சிறிய பட்டணத்திலும் அதன் சுற்று வட்டாரத்திலும் தன் சேவையை வழங்குகின்றது. கூடுதலாக, தினசரி திருப்பலி மற்றும் அருடள் அடையாளத்தில், நாங்கள் அனைத்து அருள் அடையாளங்கள் மற்றும் தொலைதீர பணிகளையும் வழங்குகிறோம். உங்களின் கத்தோலிக்க நம்பிக்கையையும் நீங்கள் தூய்மையில் வளர்ந்திடவும் உங்களுக்காக நாங்கள் ஏற்பாடுச் செய்துள்ள விடயங்களை வந்துப் பாருங்கள்…

பிரார்த்தனை கோரிக்கை திருப்பலி ஒப்புக் கொடுத்தல்

Build relationship with God

Let God changes our heart, transforms our life, makes us more like Jesus

Word of God

read bible

Mission

join a group

Clergy

Priest and nuns that are currently serving the church

 
 
 
 
 

REV FR LOUIS LOI

Diocese of Penang

May 2021 – Present

Responsibilities include:

 • celebrates daily Mass
 • hears confessions every week
 • gives marriage counseling
 • provides prenuptial counseling
 • gives spiritual direction
 • anoints and visits shut-ins and the sick in hospitals and nursing homes
 • teaches catechism to children and adults
 • baptizes
 • witnesses marriages
 • performs funerals and burials
 • attends numerous parish and diocesan meetings
 • prays privately every day
 • does spiritual and theological reading
 • and finds time to relax now and then with family and friends.

And once a year, he’s expected to make a five-day retreat in addition to doing his regular spiritual direction and daily prayer. Yeah, busy job.

 
 
 
 
 

SISTER JESSICA

Little Sister of The Poor

May 2020 – Present
The IJS Sisters desire is to make Jesus Christ known and loved through a variety of ministries which continue to evolve according to the needs in each country. Their particular focus is to reach out to those who are most in need. At present IJS Sisters involvements include ministry to children and young people; support of migrants and the education of their children; working with prisoners and their families; teaching children with speech and hearing disabilities; providing riding for disabled children and young people.
 
 
 
 
 

SISTER ELIZABATH

Infant Jesus Sister

May 2020 – Present

The Little Sisters of the Poor are an international congregation of Roman Catholic women religious founded in 1839 by St Jeanne Jugan. Together with a diverse network of collaborators, they serve the elderly poor in over 30 countries around the world.

Continuing the work of St Jeanne Jugan, their MISSION is to offer the neediest elderly of every race and religion a home where they will be welcomed as Christ, cared for as family and accompanied with dignity until God calls them to himself.

 
 
 
 
 

Fr Augustine Wong

Diocese of Penang

May 2011 – May 2021
Fr Augustine Wong, who has already retired in 2021, is currently living a retired spiritual life. Although he no longer manages the church, he still devotes time to write Reflections on Gospel for us to reflect on.

செய்தித் தாள்

நம் பங்கு நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் அறிந்திடுங்கள்

திருவருகைக் கால முதலாம் ஞாயிறு

புதியச் செய்தித் தாள்
Download now

Recent Posts

Stay connected with your faith through reflection, prayer, good news.

அவரின் மன்றாட்டில், மனிதன் இறைவன் தமக்கு செவிமடுக்க வேண்டுமென்று விளைகிறார், அவருக்கு தயவுடன் செவிமடுக்க…

இன்று திருவருகைக் கால முதலாம் ஞாயிறு… நாம் புதிய திருவழிப்பாட்டு ஆண்டில் நுழைகிறோம். நாம் தூய மாற்கு இவ்வாறு குறுவதைச் செவிமடுக்கவுள்ளோம்… “கடவுளின் மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய நற்செய்தியின் தொடக்கம்.” (மாற்கு 1:1).

“கொடையாகப் பெற்றீர்கள்; கொடையாகவே வழங்குங்கள்.”

ஒருவரை ஒருவர் அரவணைத்திடுங்கள்

தூயவர்களால் நாம் சூழப்பட்டுள்ளதை நிலைநிறுத்துவோம்

Featured Topics

.js-id-Sacraments

CHARIS MALAYSIA YOUTH CONFERENCE 2023

“ஆதலால், உங்கள் விண்ணகத் தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருங்கள்." - மத் 5:48

Mass Registration

It’s a compulsory to pre-register yourself to attend for mass at church at the moment.

அருட்பணி.அகஃத்தின் வோங் ஆன்மீக நிறுத்தம்

As a priest who has served the church for many years, he now enjoys a retirement life, but Father Augustine Wong still insists to preach the Gospel through his writing. We pray that everyone of us will be nourished by the Words of God and trust that we all can rely on Him.

The Girl Who Believes in Miracles

A movie show recommended by Father Louis. 📺 😇 👍

Reach out to the poor

The parish priest is requesting for parishioners who are able, to donate food items, or cash donations for this cause in order to assist our sisters and brothers who are in need of assistance during this extraordinary times.

பிரார்த்தனை கோரிக்கை

Prayers of petition serve to remind us that God expects us to care for one another and for all his creation. We can pray about the ordinary experiences of life— for people who are sick, for someone who needs a job, for help in our school work, for a safe trip. We pray for peace in our families and in our world. We can also express our sorrow and contrition to God in our prayer.

Prayer to St. Michael the Archangel - Fight Anxiety & Fear with God’s words

Dear friends, fear is a common experience especially during this Pandemic. Let read these bible verses everyday and be encouraged to trust God at all times.

The Chosen Season 1, Episode 5 & 6

The Wedding Gift; Indescribable Compassion

Anoiting

Are any among you sick? They should call for the elders of the church and have them pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. - James 5:14

Church Hall Rental

Form of St. Mary Hall & Appliance Rental

Confirmation

All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability. - Acts 2:4

Fundraising for New Church

Why do we need a new church? The original church can no longer accommodate the increasing number of church members, and many church members can only participate outside the church on Sunday Mass.

Funeral Mass

Jesus told her, “I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. - John 11:25-26

Holy Orders

And he said to them, “Follow me, and I will make you fish for people. - Matthew 4:19

Marriage Mass

So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate. - Matthew 19:6

Mass Offering

The Church of Holy Name of Mary offers the option to have your intentions remembered daily, you can request a specific Mass or Masses for your personal intention, which will be offered individually by parish priest.

Matrimony

Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh. - Genesis 2:24

Reconciliation

All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation - 2 Corinthians 5:18

Saint Francis of Assisi

Francis enjoyed a very rich easy life growing up because of his father’s wealth and the permissiveness of the times. From the beginning everyone – and I mean everyone – loved Francis. He was constantly happy, charming, and a born leader. If he was picky, people excused him. If he was ill, people took care of him. If he was so much of a dreamer he did poorly in school, no one minded. In many ways he was too easy to like for his own good. No one tried to control him or teach him.

The Chosen Season 1, Episode 3 & 4

Jesus Loves The Little Children; The Rock On Which It Is Built

The Chosen Season 1, Episode 1 & 2

I Have Called You By Name; Shabbat

Baptism

Go therefore and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, - Matthew 28:19

Communion

I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever; and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. - John 6:51

Church Events

We should all join in together as brother and sister in Christ.

About us

The Church of Holy Name of Mary is where anyone can be transformed by the story of Jesus. Come worship Jesus with us, you may come in as a stranger but you’ll leave as family.

கடந்த 01 மே 2023 திங்களன்று, எங்கள் பங்கில் ‘குடும்ப தினம்’ மிக சிறப்பக் கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சி காலை 7.30-க்கு மறைத்தந்தை லுயிஸ் லோய் அவர்களால் திருப்பலி நிறைவேற்றியப்பின் தொடங்கியது.

For today we come before You, to dedicate to Your Lasting service this house of prayer, this temple of worship, this home of which we are nourished by your word and sacraments.

The Holy Name of Mary Church existed more than 127 years. It was built by Fr. Michael Seet in over 3 years period with overwhelming support and cooperation from the parishioners.

Pastors of The Church of Holy Name of Mary Permatang Tinggi. Thanking the MEP Priests who journeyed with the community of Permatang Tinggi from 1893 until present day.

The seven sacraments are baptism, confirmation, communion, reconciliation, anointing of the sick, matrimony and holy orders.

Contact us

He who receives you receives Me, and he who receives Me receives Him who sent Me. - [Matthew 10: 40].

 • +6045887799
 • Jalan Besar, Permatang Tinggi, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang (Google Maps)
 • Tuesday - Friday 10AM to 5PM, Saturday - Sunday 10AM to 1PM, Closed on Monday
 • Emergency Cases (funeral service / anointing): Call, SMS or Whatsapp+60123480316